Radioklubben PRILEX SA6RP: Medlemsavgifter
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter i Radioklubben PRILEX
Vuxen 300:- kronor.
Ungdom 150:- kronor.
Pensionär 150:- kronor.
Familjeavgiften består av en grundavgift på 300:- kronor för en vuxen och sedan för vuxna 150:- kronor eller ungdom 100:- kronor eller pensionär 100:-. Avgifterna är per person.
Betalar du för flera medlemmar på samma inbetalningskort, skriv då dessa prilexnummer på inbetalningskortet.

För familjeavgift gäller att alla bor på samma adress.

Ungdomsmedlem är den som vid tidpunkten för årsmötet ej fyllt 19 år.
Prilex bankgironummer är:  327 - 1129.
Har du inte betalt din årsavgift senast 30 dagar efter årsmötet kommer du att strykas från medlemslistan för radioklubben PRILEX!

(Webbsidan uppdaterad onsdag, 19 januari 2022.)