Radioklubben PRILEX SA6RP: Medlemsavgifter
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter i Radioklubben PRILEX
Vuxen 200:- kronor.
Ungdom 100:- kronor.
Pensionär 100:- kronor.
Familjeavgiften består av en grundavgift på 200:- kronor för en vuxen och sedan för vuxna 100:- kronor eller ungdom 50:- kronor. Avgifterna är per person.
Betalar du för flera medlemmar på samma inbetalningskort, skriv då dessa prilexnummer på inbetalningskortet.

För familjeavgift gäller att alla bor på samma adress.

Ungdomsmedlem är den som vid tidpunkten för årsmötet ej fyllt 19 år.
Prilex bankgironummer är:  327 - 1129.
Har du inte betalt din årsavgift senast 30 dagar efter årsmötet kommer du att strykas från medlemslistan för radioklubben PRILEX!
(Programmet uppdaterat söndag, 10 mars 2019.)