Medlemsansökan

Undertecknad ansöker om medlemskap i Radioklubben PRILEX. Ansökan behandlas av styrelsen. Medlemsavgiften plus administrativ kostnad på 30:- kronor skall ofördröjligen inbetalas till klubbens bankgironummer 327 - 1129. Har ovanstående avgifter EJ betalts inom en månad efter inval förfaller medlemskapet. När medlemsavgiften är betald får den invalde klubbens stadgar, medlemslista och medlemsnummer sig tilldelat. Efter detta lovar jag att följa Radioklubben PRILEX stadgar och föreskrifter.  Erlagda avgifter återbetalas EJ.   (+ = Måste vara ifyllt)

Förnamn:+
Efternamn:+
Personnummer.ÅÅÅÅMMDD: +
Adress:+
Postnr:+
Ort:+
 
Telefon bostad:
Mobiltelefon:
Telefon arbete:
E-post:
Amatörradiosignal:

Har medlemskap eller har varit medlem i annan radioförening/klubb.

Förening / klubb:
Anropsnummer:
 


(Webbsidan uppdaterad onsdag, 26 januari 2022.)