Nyheter
Här nedan finner du hela nyheten om "ÅSRSMÖTET INSTÄLLT".ÅSRSMÖTET INSTÄLLT (2022-03-01)
Av: Kenneth

HEJ!
Vi i styrelsen för Radioklubben PRILEX får meddela att årsmötet den 6 mars är inställt.
Detta på grund av att kallelse med mera inte skickats ut i tid enligt vad som regleras i våra stadgar.

PARAGRAF 10.
Mom. 2. Skriftlig kallelse till ordinarie årsmöte skall vara klubbens medlemmar tillhanda senast fjorton dagar före mötets hållande, varvid dagordning bifogas.

Preliminärt nytt datum är den 27 mars.
Styrelsen kommer snarast att ha ett möte och då ta beslut om nytt datum.

PARAGRAF 10.
Mom. 1. Klubbens ordinarie möten är dels årsmöte, som skall hållas senast före Mars månads utgång.

Har du synpunkter är du välkommen att maila på prilex@prilex.se

Radioklubben Prilex, SA6RP

Hemsida www.prilex.se


Källa: Prilex styrelse


(Webbsidan uppdaterad den 2 oktober 2018.)