Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelsen Namn Medlemsnr E-post
Ordförande Sune Fyhr Prilex 504 ordforande@prilex.se
V. Ordförande Tony Jääskeläinen Prilex 566 v.ordforande@prilex.se
Kassör Kenneth Ryding Prilex 517 kassor@prilex.se
Sekreterare David Skarland Prilex 515 sekreterare@prilex.se
V. Sekreterare  Jens Lindblad Prilex 518 v.sekreterare@prilex.se
Suppleant Anders Berntsson Prilex 534 anders.berntsson@gmail.com
Suppleant Anders Borgström Prilex 551 551@telia.com

Revisorer
Valberedning

(Programmet uppdaterat tisdag, 2 oktober 2018.)