Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelsen Namn Medlemsnr E-post
Ordförande Sune Fyhr Prilex 504 ordforande@prilex.se
V. Ordförande Tony Jääskeläinen Prilex 566 v.ordforande@prilex.se
Kassör Kenneth Ryding Prilex 517 kassor@prilex.se
Sekreterare Claes Lindqvist Prilex 531 SA6CDL@gmail.com
V. Sekreterare  Jens Lindblad Prilex 518 v.sekreterare@prilex.se
Suppleant Anders Berntsson Prilex 534 anders.berntsson@gmail.com
Suppleant Anders Borgström Prilex 551 551@telia.com


Revisorer

 

Enligt årsmötesbeslut 2018-03-25 är att anlita CH Revy Redovisning för revision och bokslut tills annat beslutas.      


(Webbsidan uppdaterad söndag, 16 januari 2022.)